Sateenkaari Perinnetaito - ihmisen ja ympäristön hyväksi!


 

Sateenkaari Perinnetaito Oy:n tuotteet säilyttävät arvokasta rakennusperintöämme ja puusepänosaamista jälkipolvien nautittavaksi.

Luonnonmukaisten pintakäsittelyaineiden, maalien, tervojen, lakkojen, vahojen, liimojen yms. ominaisuudet ja valmistustaito kehittyivät maassamme satojen vuosien kuluessa. Reseptit ja ohjeet olivat usein suullista perimätietoa. Ne siirtyivät isältä pojalle, mestarilta toiselle.

Sateenkaarivärit Oy:n perustaja Hans Alfreds ryhtyi jo 1970-luvulla keräämään ja tutkimaan maalauksen ja pintakäsittelyn perinnettä. Sateenkaari-tuotteet kehittyivät vähitellen Hansin antaumuksellisen tutkimustyön tuloksena. 

Luonnonmukaista vai kemiallista?

Teknokemialliset tuotteet tulivat voimalla markkinoille 1960- ja 70-luvuilla. Ne hautasivat miltei tyystin alleen perinteiset menetelmät. Seuraavana, 20-30 vuotta kestäneenä “korpivaelluksen aikana” markkinoilta sai pääasiassa vain maaöljyyn pohjautuvia tuotteita. 

Tänä päivänä kiistellään aivan turhaan siitä, ovatko luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet parempia vai heikompia kuin vastaavat teknokemialliset valmisteet. Keskustelun lähtökohta on väärä, sillä synteettisiin muoveihin ja keinohartseihin perustuvat maalit, liimat, lakat, vahat yms. ovat itsessään ongelmajätteitä.

Kysymys on siten osittain eettisestä valinnasta uusiutumattoman maaöljyn ja uusiutuvien, kasvi- ja eläinkunnasta saatavien raaka-aineiden välillä. Toinen vielä ratkaisempi luonnonmaalien etu ovat niiden ominaisuudet. 

Perinnemaalit toimivat yhteen hirsi- ja muun puupinnan kanssa. Ne suojaavat ja peittävät kestävästi mutta eivät tukehduta ja sulje hengittävää puupintaa. Uusintamaalaus on helppoa, koska perinteiset maalit voidaan harjata ja muuten poistaa vaivattomasti. Lisäksi perinnemaalipinta ikääntyy kauniisti ja värisävyt sopivat suomalaiseen luontoon ja maisemaan.